dimecres, 5 de juny de 2013

Un cartró de llet, treball per projectes

A l'INS Fons de Glorieta d'Alcover comença l'experiència quan, des de la direcció del centre, s’aposta per realitzar un projecte interdisciplinari per tal de treballar de forma transversal un tema que porti als alumnes a fer un aprenentatge inductiu i col·laboratiu.  Els alumnes disposaven de tres hores setmanals (reduïdes de les matèries implicades: socials, tecnologia i naturals) per a l’elaboració del projecte i de l’assessorament dels diferents professors que, únicament, feien de guia i de motivadors. Són els alumnes els que marcàvem com fer la recerca, com orientar el treball i com concretar la temàtica d’anàlisis. És important però que els professors els indueixen al dubte, a qüestionar-se petits detalls per tal de generar unes inquietuds en els alumnes. Així doncs, amb els alumnes de primer, és van fer grups heterogenis i competencialment complementaris amb ajuda dels tutors de grup, i els hi varem posar a davant un tetrabric de llet. L’objectiu final era realitzar una presentació multimèdia amb tota la informació que havien pogut extreure a partir de l’observació directa del tetrabric i de la recerca realitzada sobre qualsevol tema associat al bric que els hi hagués despertat cert interès. 
Els resultats van ser sorprenents i variats, ja que darrera d’un simple envàs de llet hi pot haver molts camps d’estudi diferents. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada