dimarts, 26 de novembre de 2013

Enriquiment de tasques pobres

Si el que pretenem és afavorir a les aules el desenvolupament de les competències bàsiques i de les específiques de l’àrea que es treballa, ens cal la creació de situacions d’aprenentatge en les que l’alumnat pugui co-construir el coneixement amb l'ajut del professorat. Aquestes situacions, han de presentar unes característiques que podem agrupar sota el terme de tasques riques, en contraposició a les tasques pobres, és a dir les que només pretenen aconseguir aprenentatges de tipus reproductiu.

Les tasques riques es caracteritzen per, entre d’altres coses:


- Presentar situacions contextualitzades, pròximes a l’alumnat que les ha d’afrontar,
- Generar actituds de curiositat i d’interès per la seva resolució,
- Ser obertes, permetent abordatges diferents per part d’alumnes diferents,
- Facilitar l’entrada de coneixement extern al centre educatiu,
- Tenir resultats obtinguts per camins diversos,
- Presentar la informació inicial usant representacions diverses,
- Afavorir la generació d’opinions personals i crítiques,
- Facilitar l’intercanvi d’aquestes opinions en petits grups.

Resulta difícil trobar tasques que reuneixin totes aquestes característiques, però no ho és tant intentar que les tasques que portem a l’aula n’integrin algunes d’elles. Aquest procés és l’enriquiment de tasques pobres. Aquest document, de Xavier Vilella, us ajudarà a enriquir competencialment tasques pobres.

Els dos enllaços següents us porten a dos exemples de tasques enriquides i el desenvolupament del seu procés de disseny, aplicació a l'aula i valoració posterior del professorat: Exemple 1 (Les parts de la flor)
Exemple 2 (Mesura)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada